El que t'oferim

Dissenyem, fabriquem i instal·lem una amplíssima gamma de productes, gràcies a poder disposar d’un gran equip de professionals, tant a l’oficina tècnica com al treball de camp.

Tots els productes són derivats de la fusta i es poden adaptar a tota mena de projectes, ja que un dels nostres valors diferencials és que fem productes a mida per a projectes singulars.

Portes interiors i tècniques

Les portes interiors són conjunts formats per batent, fulla i tapajuntes. Generalment subministrades i instal·lades en sistema Kit o Block, de manera que arribaran mecanitzades i amb les ferramentes col·locades. Tant si es tracta de portes de pas com d’entrada com de corredisses. Aquest producte és fabricat i subministrat en tota mena d’acabats, xapa natural de fusta envernissada, fusta massissa, portes lacades, portes melamíniques i fins i tot en laminació de HPL. Els batents es poden fabricar tant amb cantell recte com postformats.

Les portes tècniques són conjunts formats per fulla, batents i ferratges. En aquest grup es consideren totes aquelles portes fabricades amb materials especials, alçades fora de les estàndard, portes tallafocs, portes isofàniques i portes emplomades. A més, es pot arribar a fabricar i instal·lar qualsevol tipus de porta dissenyada a mida per a cada client.

A banda dels materials o les característiques tècniques de cada porta, també es poden classificar segons es col·loquin enrasades per la part interior o exterior del compartiment que aïllen. Enrasades amb el panellatge, amb obertura cap a l’interior o l’exterior. També amb marc d´alumini i fins i tot en acer inoxidable.

Cabins sanitàries i taquilles

Formades per portes, divisòries, laterals i tots aquells elements necessaris per crear una estructura, adequada per independitzar zones generalment a zona de banys.

Construïdes mitjançant tauler de compacte fenòlic de 13 mm, també amb tauler tipus panell sandvitx amb cares de tauler i interior de poliestirè expandit. Sempre amb ferratges d’acer inoxidable, formats per frontisses, potes, ancoratges laterals i superiors, i tancaments amb senyalitzador lliure/ocupat.

Mobiliari

Mobles de tota mena, generalment per a instal·lacions hoteleres, residències o altres edificis. No ens conformem a fer el mateix que els altres, volem anar més enllà i oferir nous models, colors i textures.

Es fabrica, distribueix i instal·len mobles a mida, en tot tipus de materials: HPL, melamines, fusta noble envernissada, i mobles lacats.

Revestiment de parets

Consistents en folrats verticals, amb base de llistons gràcies als quals s’anivella perfectament la superfície existent.

Posteriorment sobre la base dels llistons, es fixen els panells mitjançant, fixacions mecàniques vistes o ocultes, o ajudant-nos d’adhesius especials. Els llistons poden ser en fusta massissa o en altres materials com ara l’HPL. Els panells poden ser de múltiples materials: Compacte Fenòlic (HPL), melamines, rexapats de fusta, fustes massisses, i molts altres.

Envans mòbils

Conjunts formats per panells verticals, que van des del sostre fins al terra, i s’utilitzen per a la divisió de diferents estances. Es fabriquen en tot tipus de materials, i la seva característica és que es poden desplegar o plegar, en funció de la necessitat de compartimentar sales. Tenen altes prestacions acústiques de manera que podem arribar a aconseguir insonoritzacions acústiques al voltant dels 50 dba, entre sales.

Tarimes interiors i exteriors

Tot tipus de terres en un ampli ventall de materials: parquet flotant sintètic, parquet flotant en fusta envernissada, tarimes de fusta massissa, terres flotants amb material vinílic, terres adherits vinílics i molts altres tipus de superfície.

Amb això aconseguim adaptar-nos a pràcticament qualsevol necessitat d’ús: Domèstic, industrial, trànsit intensiu (Grans Superfícies o Instal·lacions Hoteleres), zones humides, amb insonorització acústica, sobre terres radiants.

També es dóna el servei de restauració de tarimes de fusta, mitjançant poliment, massillat i envernissat d’aquestes.

Les tarimes exteriors es poden fer en una àmplia gamma de fustes, bàsicament massisses. També es fan instal·lacions amb tarima tecnològica, fabricada mitjançant un conglomerat de matèries sintètiques ecològiques, aportant uns beneficis al client en matèria de durabilitat i escàs manteniment.

Finestres i balconeres

Es distribueixen tot tipus de finestres, balconeres i porticons en una àmplia gamma de fustes i acabats. Les fustes més habituals són el pi laminat, el castanyer i l’iroko.

El nostre grup, es caracteritza per ser líder en fabricació d’aquesta gamma de producte, en el qual s’aconsegueixen uns resultats excel·lents en atenuació acústica i eficiència energètica. A més a més, s’ofereixen unes garanties de durabilitat que poden arribar als 25 anys.

Falsos sostres

Se suspenen directament de l’estructura de l’obra, amb subestructures construïdes mitjançant entramats de fusta massissa, o ancoratges metàl·lics.

Habitualment constituïts de lamel·les paral·leles entre si, o mitjançant peces de DM encadellades en els quatre cantells, sent alguna d’elles registrable per a possible accés a les zones ocultades.

Taulells

Fabricats a la base, mitjançant una subestructura en fusta massissa, i en alguns casos mitjançant subestructures metàl·liques. Sobre aquesta subestructura, es folra amb un ampli ventall de materials: Taulers en compacte fenòlic (HPL), rexapats en fusta noble envernissada, taulers melamínics, peces de fusta massissa i fins i tot vidres en diferents colors.

S’acostumen a col·locar, a recepcions ja sigui d’edificis d’ús sanitari, hoteler o d’altres àmbits

Esglaons i escales

Producte utilitzat per folrar estructures d’obra mitjançant esglaons de fusta massissa, tarima, parquet flotant. Construït amb empremta i contrapetja, i en els casos de parket flotant, coronats amb mamperlan i fins i tot cantoneres als baixants de les contrapetjades.

També es fabriquen i instal·len, esglaons en fusta massissa col·locats sobre subestructures metàl·liques.

Facebook

Facebook