Projecte de prova

Sobre el projecte

text català

Arquitectura

Juan José Galán

Construcció

Maydon Inversiones

La nostra funció

Carintec va actuar a tot l’equipament interior de la fusteria, ja sigui en portes, revestiments de paret, armaris i tarimes. En aquest cas l’empresa del grup Carintasa va executar la fusteria exterior.

Facebook

Facebook